Pošlime si foto a video na web priamo z mobilu!

Shozu

Niekedy je veľmi praktické svoje fotografie odoslať priamo z mobilného telefónu na server. Snímky tak nemusíme odosielať známym cez mailového klienta či mms, ale ihneď po odfotení nám telefón poskytne ponuku odoslať fotografiu na webovú stránku. Webstránky si nemusíme pracne vytvárať, ale stačí využiť tzv. “bloggy”. Bloggovým stránkam rastie popularita a poskytujú nám ich zadarmo rôzne svetové servery.

Čo k tomu potrebujeme:

 1. Mobilný telefón s objednanou dátovou službou od mobilného operátora, aby sme mohli realizovať prenos súborov.
 2. Zaregistrovať sa na serveri ShoZu.
 3. Stiahnuť si a nainštalovať aplikáciu ShoZu – klienta do mobilného telefónu, ktorý realizuje vlastný prenos súborov. Registrácia sa dá vykonať aj cez klienta, ale prehľadnejšie je to cez web.
 4. Zaregistrovať sa na bloggu, kde nám aplikácia ShoZu bude odosielať súbory. Samozrejme musí to byť blogg zo zoznamu podporovaných blogg-serverov u ShoZu, ktoré sú uvedené v zozname na výber. Vyskúšal som väčšinu služieb a nie všetky sú spoľahlivé, alebo vyhovujúce našim predstavám. Napriklad Blogger sa mi spočiatku javil dobre, ale neskôr som zistil, že fotografie sa na ňom jednoducho neobjavili a taktiež vyžaduje časovo náročnú manuálnu editáciu. Buzznet je spoľahlivý a výborne sa v ňom edituje, ale zasa napr. vnucuje veľa reklamy a pod…

Praktická realizácia:

 • Otvoríme stránku ShoZu a klikneme na “Signup”. Ďalej pokračujeme otvorením nového účtu kliknutím do “Open your ShoZu account” a otvorí sa nám schéma sprievodcu registráciou, kde intuitívne doplňujeme požadované informácie. Vyzerá to trošku zložito, ale nakoniec zistíme že to nie je nič ťažké. Takže vykonáme registráciu doplnením požadovaných údajov a súčasne stiahneme cez aktivačnú sms aplikáciu ShoZu do mobilu a aktivujeme v ňom službu doplnením toho istého mena a hesla ako sme zadali do formulára webovej stránky. Ostatných funkcií si zatiaľ nevšímame.
 • Jediné čo nás môže prekvapiť je zadávanie nášho tel. čísla pre download. Kód krajiny zadávame bez “+” čiže 421903…Keby sa Vám náhodou stalo, že aplikácia sa práve nedá týmto spôsobom stiahnuť, stačí zrejme zadať túto adresu do prehliadača pc alebo mobilu:
  http://www.shozu.com/d/s60v3/shozu.sisx.
  Nemusím zdôrazňovať že sa jedná o verziu len pre Symbian 9.1, ostatné typy som nezisťoval.
 • Na karte “Share-It” pokračujeme v nastaveniach svojho účtu. Doteraz sme aktivovali vlastný účet ShoZu na webe a v mobile. Teraz mu priradíme adresy bloggových účtov, kde budeme odosielať svoje fotografie buď priamo z mobilu či manuálne cez webový prehliadač uploadom. Na obrázku vidíme tlačidlo “Select a destination“. Cez neho sa dostaneme do zoznamu podporovaných bloggových služieb ShoZu. Vyberieme si jednu z nich cez logo spoločnosti a zaregistrujeme sa. Výsledkom registrácie bude základná url-adresa (na ktorej si bude môcť každý prezrieť výsledky práce na bloggu) a meno a heslo k účtu príslušného bloggu. Kliknutím na “select“ vložíme tieto registračné údaje do formulára. Názov služby si môžeme zmeniť. Potvrdíme tlačidlom “check“ – ShoZu si overí vzdialený účet – a nakoniec “OK“. Samozrejme takto si môžeme nadefinovať viac bloggových účtov do Shozu a časom zredukovať ich počet podľa toho ako sa nám osvedčili.
 • Druhé tlačidlo “Change One-Click destination” nám poslúži práve vtedy, ak už máme v ShoZu zaregistrovaných viacero bloggových účtov. Na tomto mieste preddefinujeme bloggový účet, na ktorý sa po jedinom kliku (rozumej stlačenie klávesy mobilu potvrdením automatického menu na odoslanie po odfotení snímky) realizuje prenos . V nastavení one-click máme možnosť nastaviť rôzny server bloggu na odosielanie fotografií a úplne iný na odosielanie videa, pretože nie každý blogg umožňuje prijímať aj videosekvencie. Pokiaľ budeme chcieť odoslať snímku či video na iný náš registrovaný blogg, vojdeme do menu aplikácie a určíme jej cieľ. To už samozrejme nebude na jeden klik.. Podrobnejšie si to popíšeme v “Použití aplikácie…“.

Teraz máme urobené všetko potrebné a môžeme sa venovať použitiu aplikácie ShoZu v mobilnom telefóne.

Použitie aplikácie ShoZu v mobilnom telefóne.

Pokiaľ máme aplikáciu (ďalej len app) riadne stiahnutú, nainštalovanú a zaregistrovanú na serveri aj v mobile, po otvorení vlastností ShoZu si môžeme skontrolovať status app. Status “Activated” nás informuje o tom, že služba je aktívna a pripravená na použitie. Pokiaľ však zistíme službu neaktívnu, zvolíme opäť Activated.
App sa nás opýta, či už máme nejaké meno a heslo registrované na ShoZu, potvrdíme a vložíme ho do dialógu. Čakáme na výsledok transféru. Pokiaľ sa služba nezaktivuje, buď je chyba v dátovom spojení či na serveri, alebo máme chybku v registrácii. Taktiež môžeme dostať výzvu, aby sme sa najprv prihlásili z webového rozhrania a potom v mobile. Zpravidla býva všetko bezproblémové. ShoZu deaktivujeme aj sami v prípade, že chceme zmeniť meno a heslo účtu. Účtov môžeme mať totiž viacero a každý s rôznymi bloggovými službami. Služba ShoZu ostáva aktívna aj po vypnutí app a mobilu, takže status kontrolujeme príležitostne, alebo keď sa vyskytne nejaký problém.

Ťažiskom celej app je položka Share-It. Jej podmenu obsahuje všetky obrázky a videá (All files) uložené v telefóne, ktoré je ShoZu pripravené odoslať na blogg. Ďalej obsahuje nastavené bloggové servery (Destinations) s vyznačenou prioritou funkcie “One-click” u daného bloggu a konečne komentáre (Comments), sťahujúce sa samostatne do tejto položky, pokiaľ nám naše výtvory na bloggu niekto okomentoval.

 

Skôr než sa dostaneme k samotnému odosielaniu obrázkov pozrieme si ešte
niektoré nastavenia:

V menu vidíme položku “My account”. Ta je jasná, vkladáme meno a heslo k účtu ShoZu vytvoreného na domovskej stránke. Dôležité je nastavenie položky Share-It. V prvom riadku “New images” určujeme, či práve odfotená snímka sa má odoslať na web automaticky (Auto save), po potvrdení (Confirm save), alebo nikdy (Skip). “Auto save” moc nedoporučujem pre praktické využívanie, pretože každá jedna snímka sa za niekoľko sekúnd objaví na bloggu. Pri veľkom množstve fotiek máme potom zbytočné problémy s ich manuálnym triedením a likvidáciou. “Confirm save” znamená, že pri každej práve odfotenej snímke sa automaticky objaví dialóg s otázkou, či chceme snímku odoslať. To už je lepšie, pretože máme možnosť aktuálne zhodnotiť povahu snímky, či sa hodí na odoslanie a rozhodnúť sa. Tlačidlom “OK” snímku odošleme, tlačidlom “Zruš” sa snímka uloží do mobilu bez odoslania.
Pokiaľ nechceme odosielať bezprostredne po odfotení nič, využijeme voľbu “Skip”. Aj to má svoje čaro, pretože máme čas si naše snímočky poriadne prezrieť, upraviť v editori a odoslať dodatočne aj s možnosťou pridania detailov (Add details). Môžeme zmeniť názov snímky, ktorý sa na bloggu javí vlastne ako nadpis. Taktiež máme možnosť pridať aj bohatý komentár k fotografii, ktorý sa zasa objaví pod ňou ako sprievodný text. Takže podľa týchto 3-och volieb môžeme nastaviť odosielanie práve tak, ako nám to v danej chvíli vyhovuje. Pre položku “New videos” plati to isté ako pri “New images”. V riadku “Upload size” nastavujeme originálnu veľkosť snímky (Original size) a komprimovanú veľklosť pre web (Reduced for web). Prvú možnosť doporučujem využiť len vtedy, ak máme prednastavené rozlíšenie snímok o veľkosti 640×480 a menšie. Jednak ušetríme čas a dáta pri odosielaní z mobilu, nehovoriac o možnosti poruchy pri dlhšom dátovom prenose s následným zaťažením ďaľšími snímkami čakajúcich v rade na odoslanie. No a logika nám zasa vyvracia využívať tak malé rozlíšenie pri fotografovaní. Existujú aj zásady pre umiestňovanie fotografií na web, ktoré by nemali mať väčšiu kapacitu než cca 50KB kvôli spomaleniu zobrazovania webových stránok. Preto nastavíme “Reduced for web”. Tu musím zasa upozorniť, že redukcia kapacity snímky je až drastická a ide vysoko na úkor kvality snímky. Preto považujeme takto odoslané snímky na web len ako dočasné a účelové riešenie – pravdepodobne nebudú spĺňať naše nároky na prezentáciu. Časom stratia aktuálnosť a aj tak ich likvidujeme a pokiaľ chceme niektoré ponechať na bloggu, riadne ich neskôr zaradíme do menu s popismi a pod. v ucelenom tematickom celku (to už je mimo rámec článku), pričom obrázok zredukovaný app ShoZu vymeníme za nami upravený originál.

Okamžité odoslanie snímky metódou “jediného kliku” (One-click)

Podľa vyššie uvedeného textu máme preddefinovaný server bloggu v nastaveniach na domovskej stránke, aj v app ShoZu (preberá nastavenie zo servera, čiže v app nemusíme nastavovať). V app menu “Settings” – “Share-It” – “New images” máme nastavené “Confirm save”.
Odfotíme snímku a hlavným tlačidlom – napr. joystickom podľa typu mobilu – potvrdime automatický dialóg na odoslanie. Pokiaľ snímku zrovna odoslať nechceme, potvrdíme “Zruš” a pokračujeme v štandardnej činnosti.
Pokiaľ nemáme nastavené “Confirm save” ale “Auto save”, snímka bude odoslaná bez akéhokoľvek upozornenia na server bloggu. Preto nezabudneme toto posledné nastavenie pred použitím fotoaparátu skontrolovať, aby sme neboli prekvapení, akéže to snímky si prezerá pani manželka na webe… Najlepšie je toto nastavenie nepoužiť vôbec – keď tak len účelovo a hneď prenastaviť späť na “Confirm save” alebo “Skip” (v tomto nastavení neodosiela automaticky).

Okamžité odoslanie snímky pomocou ďaľších volieb

 

Táto metoda je podmienená nastavením v menu “Settings” – “Share-It” – “New images” na “Confirm save”. Ihneď po odfotení snímky sa nám opäť otvorí známy automatický dialóg, v ktorom klikneme na ďalšie nastavenia – “More options”.
Tu máme ďaľšie možnosti odoslania: Možnosť pridať detaily – klikneme do “Add details”.V tomto nastavení môžeme zmeniť názov súboru na výstižný názov,ktorý vystihuje povahu snímky a súčasne bude použitý na bloggu ako akýsi nadpis, na ktorý môžeme naviazať vložením popisného textu (Description). Vymažeme originálny text, ktorý nas upozorňuje, že ho môžeme nahradiť textom vlastným a vpíšeme vlastný text. Pre fajnšmekrov je pripravené ešte políčko na vloženie a editovanie tagu. V ďalšej voľbe snímku odošleme buď na preddefinovaný blogg “One-click”, ktorý je pripravený v menu hore, alebo zvolíme iné umiestnenie klikom na “Send to other”. Pokiaľ máme zaregistrovaných viac bloggových účtov, v tejto voľbe vyberieme jeden z nich a odošleme snímku. Určite ste si všimli na obrázku aj možnosť odosielania mailom. Ano, stačí zadať mailovú adresu. Predmet správy je nastavený na názov snímky a telo mailu predstavuje “Description” – oboje je možné editovať vlastným textom. Odosielateľ je nastavený ako mailová adresa uvedená pri registrácii.

 

 

 

Dodatočné odoslanie snímky z galérie ShoZu (All files) 

Hocikedy vojdeme do menu “Share-It” – “All files”. Zobrazia sa nám všetky snímky a videá z galérie. Kurzor položíme na žiadanú fotografiu. Klikom do “Voľby” sa objavia ďaľšie možnosti manipulácie s obrázkom. Snímky odosielame takým istým spôsobom ako v predchádzajúcom prípade. U odosielaného obrázku sa objaví zelená šipka s ikonkou ShoZu. Po ukončení prenosu ostane len ikonka, aby sme vedeli, že obrázok už bol odosielaný. Ak sa pomýlime a budeme chcieť odoslať obrázok ešte raz, budeme na to upozornení. Samozrejme odoslať tú istú snímku povolí aj viac krát. Zhodne sa používa aj mailový klient.
Keď už sme spomenuli v menu možnosti manipulácie s obrázkom, konštatujeme, že položka “View” vlastne nahradzhuje funkciu prehliadača obrázkov vrátane zoomu tak, ako ho poznáme z Galérie (bez prídavných funkcií, ale účel spĺňa). Obrázky môžeme mazať – “Delete”, označovať – “Mark-Unmark”, otáčať – “Organise” a ostatné funkcie, ktore sme si už popísali.

Shozu je veľmi praktickou a univerzálnou aplikáciou. Ked ešte vezmeme do úvahy že je zadarmo, verím že jej užitočnosť preveria aj čitatelia N73 bloggu.

Reklamy

Jedna odpoveď to “ShoZu”

 1. vlasyk Says:

  END!!! Vážení priaznivci! Tento N73 BLOGG končí svoju činnosť. END!!!

  Všetky články, otázky, aktuality a software
  Symbian 9.1 v3rd sú postupne presúvané na:

  NEW SITE: http://symbianmania.sk

  Zaregistrujte sa prosím na mojej novej stránke a
  tam smerujte aj svoje dotazy na ktoré sa teším!
  Srdečne zdraví Vlasyk. Ďakujem za pochopenie.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s